TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ALE CLUBULUI DE PROGRAMARE "MINDHUB"

 1. Dispoziții generale

  1. Termenii și Condițiile Generale prezente guvernează relația dintre MindHub și utilizatorii serviciilor MindHub.
  2. Serviciile sunt oferite de MindHub în concordanță cu programa originală dezvoltată de MindHub.
  3. Termeni Principali

  Pentru Termenii și Condițiile generale de față, următorii termeni sunt folosiți cu aceste definiții:

  „Student” este orice individ care folosește serviciile MindHub.

  „Părinte” este părintele sau tutorele studentului minor.

  „Formare anuală” este formarea cu o durată de minim 8, și nu mai mult de 9 luni.

  Formarea anuală este împărțită în module. Durata fiecărui modul este de 4 săptămâni consecutive, exceptând sărbătorile legale și vacanțele obligatorii, anunțate de Ministerul Educației. Înscrierile necesită completarea unui formular online și plata unei taxe.

  1. Înscrierea în programul de formare
  2. Înscrierea se realizează prin crearea unui profil de Părinte, prin depunerea unui formular de înregistrare online, acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale și prin plătirea taxei de formare, până la data limită indicată. Înscrierile se fac în perioadele destinate sau până la terminarea locurilor vacante.
  3. Înscrierile sunt considerate valide după realizarea plății de taxă, până la data limită. 
  • Taxe, Metode de Plată și Reduceri
  1. Taxă

  Taxa cursului este specificată pe această pagină și este pentru 1 persoană.

  1. Metoda de plată
   • Taxa per modul se plătește odată, în concordanță cu data limită specificată, dar nu mai târziu de data începerii cursului.
   • În cazul în care un părinte va dori o factură pentru plata taxei, va fi nevoie să ofere datele companiei în limita a două zile după realizarea plății.
  2. Reduceri pentru curs

  Studenții pot folosi următoarele reduceri:

  • Un procentaj redus pentru o singură plată – se aplică atunci când părintele are un cod promoțional unic din urma unei promoții active.
  • 10% reducere pentru un al doilea membru al familiei.

  Reducerea pentru un al doilea membru al familiei se aplică atunci când mai mult de un copil din familie este format la MindHub.

  • Un procentaj redus pentru plata în avans a taxei pe o perioadă mai lungă de o lună.

  Reducerea se aplică atunci când un părinte plătește în avans taxa pentru două sau mai multe module.

  • Reducerile nu se cumulează. Cea mai mare se aplică.
  • Când se folosește o reducere, clientul pierde dreptul rambursării taxei plătite și a abandonării cursului.
  1. Întreruperea Formării și Absența de la Formare a Clientului
  2. Formarea la MindHub este opțională și fiecare student poate decide să nu mai participe la curs voluntar, cu aprobarea părintelui, în orice moment al anului.
  3. Dacă studentul decide să termine formarea și plata a fost făcută folosind reducerea prin plată în avans a mai multor module, banii nu pot fi rambursați.
  4. Prin înscriere, studentul alege să participe la cursuri. În cazul unei noi stări de urgență introduse de guvern și a închiderii școlilor, toate activitățile MindHub vor continua automat online, fără modificări de preț. În cazul absentării, MindHub nu rambursează banii de taxă pierduți. Cu toate astea, MindHub se oferă să recomande alte clase unde se poate recupera materia. Fiecărui student îi este alocată o clasă de recuperare per modul, cu excepția absentărilor pe caz de boală.
  5. Terminarea Cursurilor de către MindHub
  6. Formarea unui student poate fi oprită unilateral de către MindHub în următoarele cazuri:
   • Comportament nerespectuos din partea studentului. MindHub este îndreptățit să înceteze formarea studentului dacă acesta se comporta neregulamentar și intervine în procesul normal de formare al clasei. În acest caz, studentul nu are drept de rambursare a taxei.
   • Ne-plata taxei. MindHub este îndreptățit să înceteze formarea studentului care întârzie cu plata mai mult de 3 zile după data limită prestabilită.
  7. Cursurile se desfășoară în grupuri de cel puțin 8 studenți. MindHub își rezervă dreptul de a recomanda alte grupuri de formare sau să anuleze un grup, în cazul în care este format din mai puțin de 8 membri. În acest caz, se oferă alternative pentru student sau se rambursează taxa modulului. Taxa este rambursabilă în totalitate în cazul cursurilor anulate.
  8. Drepturile și Obligațiile Clientului
  9. Dacă un copil distruge un obiect în mod intențional în timpul cursului, părintele este nevoit să plătească pentru a fi înlocuit.
  10. Să plătească taxa de participare în termenul limită și în concordanță cu metoda de plată aleasă.
  11. Părinții pot opta să anuleze înscrierea la curs sau la un modul la maximum 7 zile de la plata către MindHub fără să fie necesare motivele anulării. Pentru a putea profita de acest drept, părintele trebuie să informeze MindHub imediat prin e-mail, apel telefonic sau altă formă oficială de comunicare. După confirmare, suma plătită va fi rambursată către părinte prin transfer bancar.
  • Drepturile și Obligațiile MindHub

  Să ofere echipament – unelte materiale și digitale pentru a desfășura cursul.

  Să monitorizeze progresul copilului și să alerteze părinții în cazul unor nereguli.

  Să ofere feedback părinților la finalul fiecărui modul terminat, sub forma unei evaluări pe criterii specifice și a unui proiect dezvoltat de copii.

  • Programul claselor. Formare
  1. Programul claselor este pregătit înainte de începutul primului modul din programă, iar MindHub formează grupele în funcție de nivel.
  2. Formarea anuală a fiecărui grup se realizează în ziua și la ora primului modul la care copilul este înscris.
  3. Studentul poate schimba grupa de care aparține pentru o alta care este la același modul și nivel, în alta clădire sau oraș, cu aprobarea părintelui.
  4. MindHub își rezervă dreptul de a schimba programul claselor și de a anula grupe unde numărul de studenți este sub cel minim.
  5. Formarea MindHub este bazată integral pe munca în grupe mici și abordarea individuală a copiilor. În timpul orelor de curs, copiii lucrează în grupuri de 2 sau de 3, în funcție de cerință.
  6. În timpul formării, MindHub oferă toate materialele și dispozitivele necesare pentru desfășurarea normală a orelor de curs. 
  7. Vacanțe
  8. Formarea MindHub în timpul vacanțelor anunțate de Ministerul Educației va fi anunțată la începutul fiecărui an școlar.
  9. Confidențialitate și Protecția Datelor cu Caracter Personal

  Pentru dispoziția serviciilor, MindHub poate colecta, procesa, folosi și depozita date personale ale studenților, ale părinților sau tutorilor lor. După înscrierea pentru un serviciu, studentul și părinții sau tutorii vor oferi voluntar datele personale necesare și vor agrea că sunt folosite pentru dispoziția serviciilor.

  Procesarea datelor personale se va face în concordanță cu Politica de Confidențialitate și în concordanță cu Legea Protejării Datelor Personale.

  1. Propuneri, plângeri și creanțe

  Orice propunere, plângere sau creanță poate fi depusă aici: yasen@mind-hub.ro.

  Propunerile sau creanțele vor fi verificate și rezolvate de către MindHub nu mai târziu de o oră după depunerea lor.

  Acești Termeni și aceste Condiții sunt aprobate printr-un Ordin de către CEO și se aplică tuturor clienților noi și existenți, începând cu data de 01.09.2017. MindHub expune public Termenii și Condițiile Generale prin publicarea pe site și plasarea în locuri accesibile în birouri, pentru a fi accesate de clienți. Acestea pot fi modificate, caz în care clienții vor fi înștiințați de schimbările produse pe site-ul MindHub.

  Ultima actualizare: 12.11.2017